تبلیغات
مطالب اینترنتی - تاریخ شروع ماه رمضان ۹۶ از چه روزی است؟
مطالب اینترنتیمفیدستان:

شروع ماه رمضان ۹۶ روز شنبه ششم خرداد ماه است. دانستن اوقات شرعی روز شروع ماه رمضان ۹۶ خصوصا اذان صبح روز اول ماه رمضان ۹۶ بسیار ضروری است.

با نزدیک شدن به شروع ماه رمضان ۹۶ برای هر چه بهتر آماده شدن جهت روزه داری بهتر است که تاریخ شروع این ماه عزیز را بدانیم.

تاریخ شروع ماه رمضان ۹۶

شروع ماه مبارک رمضان ۹۶ که مصادف است با سال ۱۴۳۸ قمری در ایران برابر با روز شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ خورشیدی و ۲۷ می ۲۰۱۷ میلادی می باشد.

آخرین روز ماه مبارک رمضان ۹۶ نیز در ایران برابر با روز یکشنبه ۴ تیر ماه و ژوئن ۲۰۱۷ میلادی می باشد.

با توجه به آنچه که در تقویم های موجود آمده ماه رمضان امسال ۳۰ روز محاسبه شده و روزهای دوشنبه و سه شنبه پنجم و ششم خرداد ماه به مناسبت عید فطر تعطیل است.

شروع ماه رمضان 96

اوقات شرعی اولین روز ماه رمضان ۹۶

اوقات شرعی روز شروع ماه مبارک رمضان ۹۶ (هشتم تیر) در مراکز استان‌ها به شرح ذیل است:

اراک: اذان صبح ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۴۷ دقیقه

اردبیل: اذان صبح- ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۱ و ۶ دقیقه

ارومیه: اذان صبح ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۱ و ۱۷ دقیقه

اصفهان: اذان صبح ساعت ۴ و ۱۹ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۳۵ دقیقه

اهواز: اذان صبح ساعت ۴و ۳۷ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۴۳ دقیقه

ایلام: اذان صبج ساعت ۴ و ۳۵ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۵۹ دقیقه

بجنورد: اذان صبح ساعت ۳ و ۳۱ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۲۸ دقیقه

بیرجند: اذان صبح ساعت ۴و ۲۳ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

بندرعباس: اذان صبح ساعت ۴ و ۲۳ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۲ دقیقه

تهران: اذان صبح ساعت ۴ و ۵ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه

بوشهر: اذان صبح ساعت ۴ و ۳۸ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۲۸ دقیقه

تبریز: اذان صبح ساعت ۴ و ۱۲ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۱ و ۱۴ دقیقه

خرم‌آباد: اذان صبح ساعت ۴ و ۲۸ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۵۱ دقیقه

رشت: اذان صبح ساعت ۴ و ۳ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۵۸ دقیقه

زاهدان: اذان صبح ساعت ۳ و ۵۶ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۱۹ و ۵۰ دقیقه

زنجان: اذان صبح ساعت ۴ و ۱۱ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۱

ساری: اذان صبح ساعت ۳ و ۵۳ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۴۲ دقیقه

سمنان: اذان صبح ساعت ۳ و ۵۸ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۳۷ دقیقه

سنندج: اذان صبح ساعت ۴ و ۲۵ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۱ و ۲ دقیقه

شهرکرد: اذان صبح ساعت ۴ و ۲۴ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۳۷ دقیقه

شیراز: اذان صبح ساعت ۴و ۲۹ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۲۳ دقیقه

قزوین: اذان صبح ساعت ۴ و ۷ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۵۳ دقیقه

قم: اذان صبح ساعت ۴ و ۱۳ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۴۴ دقیقه

کرج: اذان صبح ساعت ۴ و ۶ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۴۸ دقیقه

کرمان: اذان صبح ساعت ۴ و ۸ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۷ دقیقه

کرمانشاه: اذان صبح ساعت ۴ و ۲۹ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۵۹ دقیقه

گرگان: اذان صبح ساعت ۳ و ۴۶ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۳۷ دقیقه

مشهد: اذان صبح ساعت ۳و ۲۹ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه

همدان: اذان صبح ساعت ۴ و ۲۱ دقیقه/ اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۵۴ دقیقه

یاسوج: اذان صبح ساعت ۴ و ۲۸ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه

یزد: اذان صبح ساعت ۴ و ۱۲ دقیقه / اذان مغرب ساعت ۲۰ و ۲۲ دقیقه

شروع ماه رمضان 96 ماه رمضان ماه رمضان کی شروع میشود ماه رمضان کی شروع میشه

زودترین و دیرترین اذان ها در روز شروع ماه رمضان ۹۶

همانطور که مشاهده می کنید زودترین اذان در اولین روز ماه رمضان امسال در شهر مشهد و در ساعت ۳ و ۲۹ دقیقه صبح و دیرترین اذان صبح در شهر بوشهر در ساعت ۴ و ۳۸ دقیقه گفته خواهد شد.

زودترین افطار در شهر بیرجند در ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه و دیرترین افطار در شهر ارومیه و در ساعت ۲۱ و ۱۷ دقیقه خواهد بود.

از همه مومنان و خوانندگان مجله اینترنتی ستاره در تک تک لحظات این ماه عزیز التماس دعا داریم.

گردآوری: مجله اینترنتی ستارهلینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

تاریخ شروع ماه رمضان از چه روزی است؟شروع ماه رمضان روز شنبه ششم خرداد ماه است دانستن اوقات شرعی روز شروع ماه رمضان ماه رمضان چه روزی است؟ تاریخ دقیق آغاز ماه رمضان …ماهرمضانماه رمضان چه روزی است؟ ماه رمضان از کی شروع میشه؟ تاریخ شروع و پایان ماه رمضان شروع ماه رمضان – چه روزی است؟ یک نت رمضان شروعماهرمضان– تاریخ شروع ماه رمضان چه روزی است؟ شروع یا در این ماه است یکی از تاریخ شروع ماه رمضان از چه روزی است؟ شروع ماه رمضان شروع ماه رمضان روز شنبه ششم خرداد ماه است دانستن اوقات شرعی روز شروع ماه رمضان رمضان و ماه رمضان سال آسمونی…مناسبت های مذهبی شروع ماه رمضانتاریخ پایان ماه رمضانشهر رمضانرمضان رمضان ماه ماه رمضان چه شروع ماه رمضان چه روزی است؟ یک نت رمضان شروع شروعماهرمضانچهرمضان ماه رمضان شروع رمضان تاریخ ماه رمضان چه روزی است ماه است یکی از ماه رمضان سال چه روزی است ؟ زمان و تاریخ شروع و …ماهرمضانسالچهروزیاست؟زمانماه رمضان سال چه روزی است ؟ زمان و تاریخ شروع و هدایت و جدا ساختن حق از باطل تاریخ دقیق شروع ماه رمضان چه روز و تاریخی است؟تاریخدقیقشروعماهرمضانماه رمضان چه روزی است؟ تاریخ دقیق آغاز ماه رمضان ماه رمضان چه روزی است؟آغاز ماه رمضان، بهترین موقعیت برای ترک سیگار آیا تا …ماهرمضانترکسیگارتاریخ شروع ماه رمضان از چه عوامل موفقیت ترک در ماه رمضان است از کورتاژ چه تاریخ دقیق شروع ماه رمضان ۱۳۹۶ زمان شروع ماه رمضان …مناسبتها در ایران و جهانتاریخ شروع ماه رمضان ۱۳۹۶ تاریخ دقیق ماه رمضان ۹۶ شروع یا روز اول ماه مبارک رمضان تاریخ شروع ماه رمضان از چه روزی است؟ تاریخ شروع ماه رمضان شروع ماه رمضان از چه روزی از چه روزی است؟ شروع ماه ماه رمضان چه روزی است؟ تاریخ دقیق آغاز ماه رمضان ماهرمضان ماه رمضان چه روزی است؟ تاریخ دقیق ماه رمضان چه روزی است؟ ماه رمضان از کی شروع تاریخ شروع ماه رمضان از چه روزی است؟ شروع ماه رمضان چه روزی است شروع شروع ماه رمضان چه روزی است شروع شروع ماه رمضان چه روزی است شروع ماه رمضان تاریخ دقیق شروع ماه رمضان ماه رمضان تاریخ دقیق شروع ماه رمضان ماه رمضان تاریخ دقیق شروع ماه رمضان زمان ماه رمضان تاریخ شروع ماه رمضان زمان ماه رمضان تاریخ شروع ماه رمضان زمان ماه رمضان تاریخ شروع ماه رمضان زمان ماه رمضان تاریخ شروع ماه رمضان زمان ماه رمضان تاریخ شروع ماه رمضان زمان ماه رمضان تاریخ شروع ماه رمضان تاریخ شروع ماه رمضان از چه روزی است؟ شروع ماه رمضان چه روزی است؟ یک نت رمضان شروع شروعماهرمضان رمضان ماه رمضان شروع رمضان تاریخ ماه رمضان چه روزی است ماه است یکی از رمضان و ماه رمضان سال آسمونی … مناسبت های مذهبی شروع ماه رمضانتاریخ پایان ماه رمضانشهر رمضانرمضان رمضان ماه ماه رمضان چه روزی ماه رمضان چه روز و تاریخی است؟ ماهرمضان ماه رمضان چه روز و که از خزانه ی چه روزی است؟ تاریخ دقیق آغاز ماه تاریخ شروع ماه رمضان از چه روزی است؟ شروع ماه رمضان تاریخ شروع ماه رمضان از چه روزی است تاریخ شروع ماه رمضان از چه روزی تاریخ شروع ماه رمضان از چه روزی است؟ شروع ماه رمضان روز تاریخ شروع ماه رمضان از چه روزی است تاریخ شروع ماه رمضان از ماه رمضان سال چه روزی است ؟ زمان و تاریخ شروع و پایان ماهرمضانسالچهروزیاست ماه رمضان سال چه روزی است ؟ زمان و تاریخ شروع و روشن و هدایت و جدا ساختن حق از باطل تاریخ دقیق شروع ماه رمضان ۱۳۹۶ زمان شروع ماه رمضان علمی فرهنگی هنری شروع ماه رمضان تاریخ دقیق ماه رمضان ماه رمضان چه روزی شروع ماه رمضان ماهی است شروع ماه رمضان – چه روزی است؟ یک نت رمضان شروعماهرمضان تاریخ شروع ماه رمضان چه روزی است؟ شروع یا در این ماه است یکی از علّت

مطلب تاریخ شروع ماه رمضان ۹۶ از چه روزی است؟ در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :تاریخ شروع ماه رمضان ۹۶ از چه روزی است؟
http://mofidestan.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-96-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نویسنده
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :